חזון

vi

חזון

חבר את העולם למוצרי איכות ושירותים.

mi

משימה

צור ערך ללקוחות: פלטפורמת Builda לעובדים; תרמו ערך לחברה.

va

ערכים

רוח צוות

כנה

התקדמו עם הזמנים

מוכוון אנשים