EBI הוקמה בשנת 2010, ואנחנו הספקים המובילים של אריזות אלומיניום בסין.

fbf

יכולות

אריזות ושירותי מזון ומשקאות

אריזות ושירותים ביתיים

בושם ואריזות & שירותים

fb

פתרון אריזה

עיצוב דפוס ואריזה

מחקר ופיתוח לחומר ותהליך חדש

ספק את הפחיות והחלקים, וגם מילוי שירות עם יותר מ 100- ספקים

יותר מ -20+ יועצי מוצר מקצועיים

ספק 3מחקר ופיתוח בדיקת צד; משלוח לוגיסטי ושירות לאחר המכירה

fbft

קיימות

אסטרטגיה של פיתוח בר קיימא

 צמצם פסולת מתהליך המוצרים

 ביקוש מוגבר בר קיימא

 תומכי מודלים עסקיים חדשניים

 ערך בר קיימא ב- EBI

fgh